سینافرآور تلاشی برای سلامتی سبز شما
صدای مشاور

صدای مشاور: 42318237-031

با ما در مورد بیماری خود صحبت کنید.

دپارتمان های سازمان

واحد آزمایشگاه

واحد کنترل و تضمین کیفیت

 

واحد برنامه ریزی و تولید

واحد آموزش نیروی انسانی

واحد تحقیق و توسعه

واحد انبارداری و تدارکات

واحد کارگزینی و منابع انسانی

واحد بازرگانی و خرید

واحد بازاریابی و فروش

واحد مالی و حسابداری

اهداف و چشم انداز
  • حفظ کرامت انسانی
  • مشتری مداری
  • خلق فرصت های ایده آل
  • گسترش ایده های نوین
  • تحقق نیازهای جامعه بر پایه طب سنتی
  • حفظ محیط زیست

تکنولوژی

کیفیت محصولات

100%

سازمانی و روحانی

90%

دانش پزشکی

95%

مشتری مداری

90%
سخن مدیر عامل

در قرنی که بیماری و دغدغه های مالی، بر فضای جامعه حاکم است، ما سعی نموده ایم با رعایت اصول انسانی، صداقت و درستی را سرلوحه ارکان سازمانی خود قرارداده و برای بهبود هر چه بیشتر بیماران، اهتمام بورزیم تا رضایت و لبخند حاکی از سلامتی طنین انداز دل ها گردد و بی شک این بالاترین پاداش برای خانواده سبز سینافرآور می باشد.

 

موسیقی ،صدای خداست.

طب دانشی است کــه بــه وسیلــه آن می‌توان بر کیفیات تن آدمی آگاهی یافت

هدف آن حفظ تندرستی در موقع سلامت و اعاده آن بــه هنگام بیماری است.

 ابو علی سینا

گزیده محصولات

صدای مشاور