قرص آنتی آزما-سینا

  • ضد آسم و تنگی نفس 
  • ضد التهابات ریوی

قرص 30 عددی

تربد، بنفشه معطر و شیرین بیان

اسپاراژین- اسیدهای هیدروکسی سینامیک- گلیسیریزین(I)-سالیسیلیک اسید متیل استر- بتانیتروپروپیونیک اسید- پولین- سیکلوویولاسین- ساپونینها-فلاونوییدها و آلکالوئید

گلابریدین شیرین بیان می تواند به واسطه توقف فعالیت تیروزیناز، تولید آنیون سوپراکسید و فعالیت سیکلواکسیژناز موجب تاثیرات ضد التهابی شود. لیکوریسیدین که ترکیبی قوی در ریشه شیرین بیان می باشد، تاثیر بازدارنده ای بر استیل ترانسفراز isoPAF (عامل فعال کردن پلاکت) داشته و موجب فعالیت ضد التهابی می گردد. ایزولیکویری تیژنین که یک بازندارنده ردوکتاز آلدوز می باشد بواسطه توقف فعالیت پراکسیداز، لیپواکسیژناز و سیکلواکسیژناز باعث تاثیرات ضد پلاکتی می گردد. تاثیرات ضد التهابی گلیسیریزین به فعالیت آنتی ترومبینی ایجاد شده بواسطه توقف تجمع پلاکتی ترومبین نسبت داده می شود.

فرآورده های محتوی د-گلیسیریزین در بیماران قلبی- عروقی منع مصرف دارد.

این فرآورده در بیماران کلیوی و افراد دارای فشار خون بالا باید با احتیاط و زیر نظر پزشک مصرف شود.

مصرف همزمان فرآورده های حاوی شیرین بیان با کورتیکوستروئیدها و داروهای هورمونی (با اثرات استروژنی و آنتی استروژنی) باید با احتیاط صورت گیرد.

مصرف مقادیر زیاد و طولانی مدت فرآورده های حاوی شیرین بیان می تواند سبب بروز علائم زیادی آلدسترون گردد.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی فقط با نظر پزشک توصیه می شود.

روزی 3 مرتبه، هر بار 1 تا 2 قرص مصرف شود.