قرص سداسر

  • آرامبخش 
  • خواب آور

قرص 60 عددی

سنبل الطیب، گل ساعتی، جو دو سر، مریم گلی، اسطوخودوس، فیبر غذایی 

والپوتریات ها-منوترپن ها-ایزووالرات-ایزووالرینیک-والرانون-کریپتوفارنیول-والرینیک اسید-کلروژنیک اسید-فلاونوئیدها- ایزواورنیتین-گلیکوزیدها-تری ترپن ها-کافئیک اسید-روغن ولاتیل-اورسولیک اسید-کارنوسینیک اسید-کارنوسول

مهمترین اثر درمانی سنبل الطیب روی انسان، کاهش زمان به خواب رفتن می باشد. محتوای والرینیک اسید موجود در سنبل الطیب موجب کاهش تجزیه GABA می شود. مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهد در پی مصرف سنبل الطیب میزان GABA در فضای سیناپسی توسط مهار بازجذب و افزایش ترشح انتقال دهنده های عصبی افزایش می یابد. افزایش غلظت GABA موجب کاهش فعالیت سیستم عصبی CNS و بروز اثرات آرامبخشی ریشه سنبل الطیب می گردد. مکانیسم بعدی در توجیه خواص آرامبخشی سنبل الطیب، حضور گلوتامین در عصاره این گیاه می باشد. برخلاف GABA، گلوتامین به راحتی از سد خونی-مغزی عبور کرده و توسط پایانه های عصبی بازجذب شده و به GABA تبدیل می شود.

گل ساعتی به منظور رفع حالت های افسردگی از جمله هیستری، تحریکات عصبی، بی خوابی و معده دردهای عصبی مفید می باشد. این دارو یک آرامبخش ملایم بوده و برای اختلالات عصبی و بی خوابی های عصبی استفاده می گردد. مقادیر فسفو دی استراز -4 (PDE-4) موجود در عصاره جو دوسر مورد آزمایش قرار گرفته است. مهار PDE باعث افزایش سطوح c-AMP داخل سلولی می شود و می تواند انتقالات عصبی را تحت تاثیر قرار دهد. این افزایش c-AMP باعث مهار MAO-B می شود که در داروهای آرامبخش مورد استفاده قرر می گیرد.

مریم گلی روی CNS عمل می کند و یک عامل ضد اسپاسم است.

اسطوخودوس برای اختلالات روحی مثل بیقرارری ، بی خوابی، اختلالات مربوط به عملکرد شکم (اختالات معده عصبی، سندرم Rohmheld, Meteorism و اختلالات عصبی روده ) مفید است.

برای افراد زیر 12 سال بدون مشورت با پزشک توصیه نمی شود.

این دارو اثرات دیگر داروهای مسکن و آرامبخش را ممکن است تشدید کند، بنابراین نباید همزمان با فنوباربیتال ها، بنزودیازپین و یا آنتی هیستامین H1 مصرف شود.

مصرف مقادیر زیاد این دارو ممکن است باعث افزایش اثر داروهای مهار کننده مونو آمین اکسیداز (MAOs) شود.

با مصرف طولانی مدت این فرآورده ممکن است سر درد، بیقراری، بی خوابی، میدریاز و اختلال در عملکرد قلب بروز نماید.

روزانه 2 مرتبه هر مرتبه 2 قرص با آب میل شود. برای نتیجه بهتر 6 قرص روزانه مصرف شود.