روغن تقویت مو سیناگل

  • تقویت مو
  • جلوگیری از ریزش مو

روغن 45 میلی لیتری

مورد و …

سینئول (II) – لینالول (II)- ترپینئول (IV)- لینالیل استات – تانن- فلاونوئید

برگ مورد حاوی اسانس و تانن می باشد که خواص میکروبی و قارچی نشان می دهد. این گیاه با مهار رشد میکروارگانیسم ها از اثرات تخریبی آنها بر سطح پوست و پیاز مو جلوگیری می کند و باعث تقویت مو و جلوگیری از ریزش مو می شود.

استفاده در موارد زخم باز و دوران بارداری مجاز نمی باشد.

مورد خاصی مشاهده نشده است.

روزانه 2 مرتبه کف سر ماساژ داده و بعد از یک ساعت بشویید. (شستشوی مو یک بار در طول روز کافی است.)