روغن اوکالیپتوس سیناگل

ضد سرفه، برونشیت و آسم

روغن 45 میلی لیتری

اوکالیپتوس

1 و -8 سینئول- پاراسیمن- آلفاپینن- لیمونن- ژرانیول- کامفن

اوکالیپتوس برای درمان سندرم آنفولانزا و سرماخوردگی استفاده می شود. این گیاه دارای اثرات ضد باکتریایی روی پاتوژنهای باکتریایی می باشد. استنشاق بخار روغن اوکالیپتوس خاصیت ضد انعقادی دارد و در درمان برونشیت بکار می رود. اوکالیپتوس ترشح بیش از حد موکوس راههای تنفسی و آسم را با مهار سیتوکین کنترل می کند. روغن آن پاسخ سیستم ایمنی را با اثر روی توانایی فاگوسیتوز منوسیتهای مشتق شده از ماکروفاژها تحریک می کند. همچنین دارای اثر ضد التهابی است. 

اوکالیپتوس در طب سنتی در درمان بیماری های تنفسی و برونشیت، آسم و … استفاده می گردد. 

توجه: در مواردی که این روغن برای آسم استفاده می شود چنانچه همزمان از قرص ضد آسم (آنتی آزما-سینا) تولید داروسازی سینافرآور استفاده گردد نتیجه بهتری حاصل می شود.

مورد خاصی مشاهده نشده است.

روزانه چندین مرتبه به صورت موضعی روی قفسه سینه ماساژ داده شود. 

در مواردیکه درجه حرارات بدن بالاست (تب داشتن) توصیه می شود استفاده نشود.