شربت سدانام کودکان

  • آرامبخش کودکان در طول روز و شب
  • مفید در حالت های تحریک پذیری(دندان درآوردن، کولیک، آنفولانزا، دل درد و دردهای جزئی)

شربت 200 میلی لیتری

عصاره های آبی تغلیظ شده : گل ساعتی، بادرنجبویه، زیرفون، بابونه

گلیکوزیدهای سیانوژیک- فلاونوئیدها- مشتقات کافئیک اسید-تری ترپن اسیدها-هیدروکسی کومارین ها

گل ساعتی به منظور رفع حالت های افسردگی از جمله هیستری، تحریکات عصبی، بی خوابی و معده دردهای عصبی مفید است. این گیاه آرامبخش ملایم بوده و برای اختلالات عصبی و بی خوابی های عصبی مورد استفاده قرار می گیرد.

عصاره بادرنجبویه به گیرنده های گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA) تمایل قابل توجهی دارد، بنابراین به نظر می رسد ویژگی های ضد اضطرابی و آرامبخشی این گیاه ناشی از اتصال با GABA باشد.

زیرفون دارای اثرات آرامبخشی و کاهش استرس و اضطراب بوده که ترکیبات شبه فلاونی این گیاه مسئول ایجاد خواص آرامبخشی آن است.

فلاونوئیدهای بابونه مولکول های فعال کننده CNS (سیستم اعصاب مرکزی) هستند و تغییرات شیمیایی هسته فلاونی باعث افزایش خواص ضد اضطرابی این گیاه می گردد. ترکیبات اپی ژنیک، یکی از لیگاندهای رسپتورهای بنزودیازپینی به شمار آمده و موجب القای اثرات آرامبخشی و از بین برنده اصطراب می شود.

بیش از مقدار توصیه شده مصرف نشود.

حضور هرگونه ته مانده نشان دهنده تغییر محصول نیست بلکه به دلیل حضور عصاره طبیعی تغلیظ شده گیاهان است.

تاکنون مورد خاصی مشاهده نشده است.

از 2 تا 6 سال: یک پیمانه 2/5 میلی لیتری حداکثر 2 بار در روز.

7 سال و بالاتر: یک پیمانه 2/5 میلی لیتری حداکثر 4 بار در روز.

شربت سدانام کودکان را می توان در آب گرم رقیق کرد که در نتیجه یک نوشیدنی خوشمزه دلپذیر حاصل می شود و مصرف آن آسانتر می شود.

قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.